anaf 1926 adverteerde Jacob Molenaar zijn bedrijf onder de naam ‘Huize Molenaar’, onder andere in het Utrechtse Adresboek en in de Stadsalmanak die werd uitgegeven op initiatief van de Gemeente. In de uitgaven van 1937 kon er aan de advertenties een koninklijk tintje gegeven worden: op voordracht van de burgemeester en de commissaris der koningin in Utrecht kreeg Jacob Molenaar op 30 september 1936 bij Koninklijke beschikking het persoonlijk recht toegekend tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de titel van Hofleverancier.

Van deze ‘lang gekoesterde wensch’ heeft Jacob Molenaar echter niet lang kunnen genieten, want nog voor het einde van het jaar 1937 overleed hij. Zijn kinderen, Dirk en Margaretha Johanna, die al sinds de jaren ’20 in het bedrijf werkzaam waren, zetten de zaak voort als een vennootschap onder firma. Omdat het Hofleverancierschap op persoonlijke titel werd verleend verdween het wapenbord in 1937 naar de kelder. Pas in 1951 werd het predicaat opnieuw uitgereikt, ditmaal aan de N.V. Huize v/h J. Molenaar. Ter ere van deze herbevestiging werd bij het 60 jarig bestaan in 1952 een prachtig Delfts blauw gelegenheidsbord aangeboden.

Toen mejuffrouw M.J. Molenaar de zaak in 1972 sloot voltrok zich eenzelfde schouwspel: ook toen moest het wapenbord boven de voordeur worden weggehaald, om pas in 1992 weer terug te keren.

Voor meer informatie over hofleveranciers in Nederland, zie www.hofleverancier.com.