e Stichting Vrienden van Huize Molenaar heeft tot doel het erfgoed van Huize Molenaar te behouden en te verrijken.

Ter ere van het 100 jarig bestaan werden fondsen verworven om de muur van de voormalige Paulusabdij uit 1050 te restaureren. Bij de viering van het 112 ½ jarig bestaan organiseerde de Stichting een lunch voor bejaarden die in een ver verleden te gast waren geweest. Het bijzondere stadsgezicht uit de achtiende eeuw dat bij deze gelegenheid werd aangeboden kreeg een centrale plaats in onze gang. 

Promovendi kunnen voor de bijeenkomst ter viering van hun promotie een beroep doen op de Stichting voor een tegemoetkoming in de kosten. Voorwaarde is dat de promotie niet ondersteund wordt door derden, zoals bijvoorbeeld door een commerciële instantie die verbonden is aan het promotieonderzoek. Ook organisaties met een ideële of kunstzinnige doelstelling en startende bedrijven kunnen via een beroep op de Stichting voor een gereduceerd tarief, tegen kostprijs of zelfs kosteloos gebruik maken van de diensten van Huize Molenaar.

Verzoeken tot ondersteuning kunt u, na het plaatsen van een optie, richten aan svvhm@xs4all.nl. De Stichting neemt verzoeken uitsluitend in behandeling indien voorzien van motivatie en verklaring dat de bijeenkomst niet door derden wordt ondersteund. Om administratieve redenen kunnen verzoeken die minder dan twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst worden ingediend niet in behandeling worden genomen.